Màu sơn ap25-6 (Misty Shadow)

Màu sơn ap25-6 hay còn gọi là Misty Shadow. Màu sơn ap25-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap25-6 (Misty Shadow)Sơn phòng khách với màu ap25-6 - Misty ShadowSơn phòng bếp với màu ap25-6 - Misty ShadowSơn phòng ăn với màu ap25-6 - Misty ShadowSơn phòng giải trí với màu ap25-6 - Misty ShadowSơn phòng làm việc với màu ap25-6 - Misty Shadow