Màu sơn ap25-5 (Jungle Song)

Màu sơn ap25-5 hay còn gọi là Jungle Song. Màu sơn ap25-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap25-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap25-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap25-5 (Jungle Song)Sơn phòng khách với màu ap25-5 - Jungle SongSơn phòng bếp với màu ap25-5 - Jungle SongSơn phòng ăn với màu ap25-5 - Jungle SongSơn phòng giải trí với màu ap25-5 - Jungle SongSơn phòng làm việc với màu ap25-5 - Jungle Song