Màu sơn ap25-4 (Khaki Green)

Màu sơn ap25-4 hay còn gọi là Khaki Green. Màu sơn ap25-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap25-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap25-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap25-4 (Khaki Green)Sơn phòng khách với màu ap25-4 - Khaki GreenSơn phòng bếp với màu ap25-4 - Khaki GreenSơn phòng ăn với màu ap25-4 - Khaki GreenSơn phòng giải trí với màu ap25-4 - Khaki GreenSơn phòng làm việc với màu ap25-4 - Khaki Green