Màu sơn ap25-3 (Green Shade)

Màu sơn ap25-3 hay còn gọi là Green Shade. Màu sơn ap25-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap25-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap25-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap25-3 (Green Shade)Sơn phòng khách với màu ap25-3 - Green ShadeSơn phòng bếp với màu ap25-3 - Green ShadeSơn phòng ăn với màu ap25-3 - Green ShadeSơn phòng giải trí với màu ap25-3 - Green ShadeSơn phòng làm việc với màu ap25-3 - Green Shade