Màu sơn ap25-1 (Green Veil)

Màu sơn ap25-1 hay còn gọi là Green Veil. Màu sơn ap25-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap25-1 (Green Veil)Sơn phòng khách với màu ap25-1 - Green VeilSơn phòng bếp với màu ap25-1 - Green VeilSơn phòng ăn với màu ap25-1 - Green VeilSơn phòng giải trí với màu ap25-1 - Green VeilSơn phòng làm việc với màu ap25-1 - Green Veil