Màu sơn ap24-5 (Botanical Green)

Màu sơn ap24-5 hay còn gọi là Botanical Green. Màu sơn ap24-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap24-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap24-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap24-5 (Botanical Green)Sơn phòng khách với màu ap24-5 - Botanical GreenSơn phòng bếp với màu ap24-5 - Botanical GreenSơn phòng ăn với màu ap24-5 - Botanical GreenSơn phòng giải trí với màu ap24-5 - Botanical GreenSơn phòng làm việc với màu ap24-5 - Botanical Green