Màu sơn ap24-4 (Grecian Olive)

Màu sơn ap24-4 hay còn gọi là Grecian Olive. Màu sơn ap24-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap24-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap24-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap24-4 (Grecian Olive)Sơn phòng khách với màu ap24-4 - Grecian OliveSơn phòng bếp với màu ap24-4 - Grecian OliveSơn phòng ăn với màu ap24-4 - Grecian OliveSơn phòng giải trí với màu ap24-4 - Grecian OliveSơn phòng làm việc với màu ap24-4 - Grecian Olive