Màu sơn ap23-6 (Pale Artichoke)

Màu sơn ap23-6 hay còn gọi là Pale Artichoke. Màu sơn ap23-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap23-6 (Pale Artichoke)Sơn phòng khách với màu ap23-6 - Pale ArtichokeSơn phòng bếp với màu ap23-6 - Pale ArtichokeSơn phòng ăn với màu ap23-6 - Pale ArtichokeSơn phòng giải trí với màu ap23-6 - Pale ArtichokeSơn phòng làm việc với màu ap23-6 - Pale Artichoke