Màu sơn ap23-5 (Cream of Broccoli)

Màu sơn ap23-5 hay còn gọi là Cream of Broccoli. Màu sơn ap23-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap23-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap23-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap23-5 (Cream of Broccoli)Sơn phòng khách với màu ap23-5 - Cream of BroccoliSơn phòng bếp với màu ap23-5 - Cream of BroccoliSơn phòng ăn với màu ap23-5 - Cream of BroccoliSơn phòng giải trí với màu ap23-5 - Cream of BroccoliSơn phòng làm việc với màu ap23-5 - Cream of Broccoli