Màu sơn ap23-4 (Morning Moss)

Màu sơn ap23-4 hay còn gọi là Morning Moss. Màu sơn ap23-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap23-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap23-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap23-4 (Morning Moss)Sơn phòng khách với màu ap23-4 - Morning MossSơn phòng bếp với màu ap23-4 - Morning MossSơn phòng ăn với màu ap23-4 - Morning MossSơn phòng giải trí với màu ap23-4 - Morning MossSơn phòng làm việc với màu ap23-4 - Morning Moss