Màu sơn ap23-3 (Asparagus)

Màu sơn ap23-3 hay còn gọi là Asparagus. Màu sơn ap23-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap23-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap23-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap23-3 (Asparagus)Sơn phòng khách với màu ap23-3 - AsparagusSơn phòng bếp với màu ap23-3 - AsparagusSơn phòng ăn với màu ap23-3 - AsparagusSơn phòng giải trí với màu ap23-3 - AsparagusSơn phòng làm việc với màu ap23-3 - Asparagus