Màu sơn ap23-2 (Heart of Palm)

Màu sơn ap23-2 hay còn gọi là Heart of Palm. Màu sơn ap23-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap23-2 (Heart of Palm)Sơn phòng khách với màu ap23-2 - Heart of PalmSơn phòng bếp với màu ap23-2 - Heart of PalmSơn phòng ăn với màu ap23-2 - Heart of PalmSơn phòng giải trí với màu ap23-2 - Heart of PalmSơn phòng làm việc với màu ap23-2 - Heart of Palm