Màu sơn ap22-5 (Whispering Willow)

Màu sơn ap22-5 hay còn gọi là Whispering Willow. Màu sơn ap22-5 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap22-5 (Whispering Willow)Sơn phòng khách với màu ap22-5 - Whispering WillowSơn phòng bếp với màu ap22-5 - Whispering WillowSơn phòng ăn với màu ap22-5 - Whispering WillowSơn phòng giải trí với màu ap22-5 - Whispering WillowSơn phòng làm việc với màu ap22-5 - Whispering Willow