Màu sơn ap22-4 (Calm Spirit)

Màu sơn ap22-4 hay còn gọi là Calm Spirit. Màu sơn ap22-4 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap22-4 (Calm Spirit)Sơn phòng khách với màu ap22-4 - Calm SpiritSơn phòng bếp với màu ap22-4 - Calm SpiritSơn phòng ăn với màu ap22-4 - Calm SpiritSơn phòng giải trí với màu ap22-4 - Calm SpiritSơn phòng làm việc với màu ap22-4 - Calm Spirit