Màu sơn ap22-1 (Dimity Green)

Màu sơn ap22-1 hay còn gọi là Dimity Green. Màu sơn ap22-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap22-1 (Dimity Green)Sơn phòng khách với màu ap22-1 - Dimity GreenSơn phòng bếp với màu ap22-1 - Dimity GreenSơn phòng ăn với màu ap22-1 - Dimity GreenSơn phòng giải trí với màu ap22-1 - Dimity GreenSơn phòng làm việc với màu ap22-1 - Dimity Green