Màu sơn ap21-4 (Green Dash)

Màu sơn ap21-4 hay còn gọi là Green Dash. Màu sơn ap21-4 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap21-4 (Green Dash)Sơn phòng khách với màu ap21-4 - Green DashSơn phòng bếp với màu ap21-4 - Green DashSơn phòng ăn với màu ap21-4 - Green DashSơn phòng giải trí với màu ap21-4 - Green DashSơn phòng làm việc với màu ap21-4 - Green Dash