Màu sơn ap21-3 (Phantom Violet)

Màu sơn ap21-3 hay còn gọi là Phantom Violet. Màu sơn ap21-3 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap21-3 (Phantom Violet)Sơn phòng khách với màu ap21-3 - Phantom VioletSơn phòng bếp với màu ap21-3 - Phantom VioletSơn phòng ăn với màu ap21-3 - Phantom VioletSơn phòng giải trí với màu ap21-3 - Phantom VioletSơn phòng làm việc với màu ap21-3 - Phantom Violet