Màu sơn ap20-6 (Sweet Mint)

Màu sơn ap20-6 hay còn gọi là Sweet Mint. Màu sơn ap20-6 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap20-6 (Sweet Mint)Sơn phòng khách với màu ap20-6 - Sweet MintSơn phòng bếp với màu ap20-6 - Sweet MintSơn phòng ăn với màu ap20-6 - Sweet MintSơn phòng giải trí với màu ap20-6 - Sweet MintSơn phòng làm việc với màu ap20-6 - Sweet Mint