Màu sơn ap20-4 (Bluebird)

Màu sơn ap20-4 hay còn gọi là Bluebird. Màu sơn ap20-4 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap20-4 (Bluebird)Sơn phòng khách với màu ap20-4 - BluebirdSơn phòng bếp với màu ap20-4 - BluebirdSơn phòng ăn với màu ap20-4 - BluebirdSơn phòng giải trí với màu ap20-4 - BluebirdSơn phòng làm việc với màu ap20-4 - Bluebird