Màu sơn ap20-3 (Blue Brush)

Màu sơn ap20-3 hay còn gọi là Blue Brush. Màu sơn ap20-3 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap20-3 (Blue Brush)Sơn phòng khách với màu ap20-3 - Blue BrushSơn phòng bếp với màu ap20-3 - Blue BrushSơn phòng ăn với màu ap20-3 - Blue BrushSơn phòng giải trí với màu ap20-3 - Blue BrushSơn phòng làm việc với màu ap20-3 - Blue Brush