Màu sơn ap20-2 (Pale Cerulan)

Màu sơn ap20-2 hay còn gọi là Pale Cerulan. Màu sơn ap20-2 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap20-2 (Pale Cerulan)Sơn phòng khách với màu ap20-2 - Pale CerulanSơn phòng bếp với màu ap20-2 - Pale CerulanSơn phòng ăn với màu ap20-2 - Pale CerulanSơn phòng giải trí với màu ap20-2 - Pale CerulanSơn phòng làm việc với màu ap20-2 - Pale Cerulan