Màu sơn ap2-6 (Ivory Yellow)

Màu sơn ap2-6 hay còn gọi là Ivory Yellow. Màu sơn ap2-6 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap2-6 (Ivory Yellow)Sơn phòng khách với màu ap2-6 - Ivory YellowSơn phòng bếp với màu ap2-6 - Ivory YellowSơn phòng ăn với màu ap2-6 - Ivory YellowSơn phòng giải trí với màu ap2-6 - Ivory YellowSơn phòng làm việc với màu ap2-6 - Ivory Yellow