Màu sơn ap2-3 (Gossamer White)

Màu sơn ap2-3 hay còn gọi là Gossamer White. Màu sơn ap2-3 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap2-3 (Gossamer White)Sơn phòng khách với màu ap2-3 - Gossamer WhiteSơn phòng bếp với màu ap2-3 - Gossamer WhiteSơn phòng ăn với màu ap2-3 - Gossamer WhiteSơn phòng giải trí với màu ap2-3 - Gossamer WhiteSơn phòng làm việc với màu ap2-3 - Gossamer White