Màu sơn ap2-2 (Sandlight)

Màu sơn ap2-2 hay còn gọi là Sandlight. Màu sơn ap2-2 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap2-2 (Sandlight)Sơn phòng khách với màu ap2-2 - SandlightSơn phòng bếp với màu ap2-2 - SandlightSơn phòng ăn với màu ap2-2 - SandlightSơn phòng giải trí với màu ap2-2 - Sandlight