Màu sơn ap2-1 (Minted Lemon)

Màu sơn ap2-1 hay còn gọi là Minted Lemon. Màu sơn ap2-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap2-1 (Minted Lemon)Sơn phòng khách với màu ap2-1 - Minted LemonSơn phòng bếp với màu ap2-1 - Minted LemonSơn phòng ăn với màu ap2-1 - Minted LemonSơn phòng giải trí với màu ap2-1 - Minted LemonSơn phòng làm việc với màu ap2-1 - Minted Lemon