Màu sơn ap19-3 (Blue Gauze)

Màu sơn ap19-3 hay còn gọi là Blue Gauze. Màu sơn ap19-3 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap19-3 (Blue Gauze)Sơn phòng khách với màu ap19-3 - Blue GauzeSơn phòng bếp với màu ap19-3 - Blue GauzeSơn phòng ăn với màu ap19-3 - Blue GauzeSơn phòng giải trí với màu ap19-3 - Blue GauzeSơn phòng làm việc với màu ap19-3 - Blue Gauze