Màu sơn ap19-1 (Blue Dawn)

Màu sơn ap19-1 hay còn gọi là Blue Dawn. Màu sơn ap19-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap19-1 (Blue Dawn)Sơn phòng khách với màu ap19-1 - Blue DawnSơn phòng bếp với màu ap19-1 - Blue DawnSơn phòng ăn với màu ap19-1 - Blue DawnSơn phòng giải trí với màu ap19-1 - Blue DawnSơn phòng làm việc với màu ap19-1 - Blue Dawn