Màu sơn ap18-2 (Phantom Violet)

Màu sơn ap18-2 hay còn gọi là Phantom Violet. Màu sơn ap18-2 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap18-2 (Phantom Violet)Sơn phòng khách với màu ap18-2 - Phantom VioletSơn phòng bếp với màu ap18-2 - Phantom VioletSơn phòng ăn với màu ap18-2 - Phantom VioletSơn phòng giải trí với màu ap18-2 - Phantom VioletSơn phòng làm việc với màu ap18-2 - Phantom Violet