Màu sơn ap18-1 (Veronica Petal)

Màu sơn ap18-1 hay còn gọi là Veronica Petal. Màu sơn ap18-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap18-1 (Veronica Petal)Sơn phòng khách với màu ap18-1 - Veronica PetalSơn phòng bếp với màu ap18-1 - Veronica PetalSơn phòng ăn với màu ap18-1 - Veronica PetalSơn phòng giải trí với màu ap18-1 - Veronica PetalSơn phòng làm việc với màu ap18-1 - Veronica Petal