Màu sơn ap17-2 (Privacy Pink)

Màu sơn ap17-2 hay còn gọi là Privacy Pink. Màu sơn ap17-2 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap17-2 (Privacy Pink)Sơn phòng khách với màu ap17-2 - Privacy PinkSơn phòng bếp với màu ap17-2 - Privacy PinkSơn phòng ăn với màu ap17-2 - Privacy PinkSơn phòng giải trí với màu ap17-2 - Privacy PinkSơn phòng làm việc với màu ap17-2 - Privacy Pink