Màu sơn ap16-2 (Rose Breath)

Màu sơn ap16-2 hay còn gọi là Rose Breath. Màu sơn ap16-2 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap16-2 (Rose Breath)Sơn phòng khách với màu ap16-2 - Rose BreathSơn phòng bếp với màu ap16-2 - Rose BreathSơn phòng ăn với màu ap16-2 - Rose BreathSơn phòng giải trí với màu ap16-2 - Rose BreathSơn phòng làm việc với màu ap16-2 - Rose Breath