Màu sơn ap16-1 (Pretty Dawn)

Màu sơn ap16-1 hay còn gọi là Pretty Dawn. Màu sơn ap16-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap16-1 (Pretty Dawn)Sơn phòng khách với màu ap16-1 - Pretty DawnSơn phòng bếp với màu ap16-1 - Pretty DawnSơn phòng ăn với màu ap16-1 - Pretty DawnSơn phòng giải trí với màu ap16-1 - Pretty DawnSơn phòng làm việc với màu ap16-1 - Pretty Dawn