Màu sơn ap150-4 (Capitols Gold)

Màu sơn ap150-4 hay còn gọi là Capitols Gold. Màu sơn ap150-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap150-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap150-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap150-4 (Capitols Gold)Sơn phòng khách với màu ap150-4 - Capitols GoldSơn phòng bếp với màu ap150-4 - Capitols GoldSơn phòng ăn với màu ap150-4 - Capitols GoldSơn phòng giải trí với màu ap150-4 - Capitols GoldSơn phòng làm việc với màu ap150-4 - Capitols Gold