Màu sơn ap150-1 (Sheer Chiffon)

Màu sơn ap150-1 hay còn gọi là Sheer Chiffon. Màu sơn ap150-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap150-1 (Sheer Chiffon)Sơn phòng khách với màu ap150-1 - Sheer ChiffonSơn phòng bếp với màu ap150-1 - Sheer ChiffonSơn phòng ăn với màu ap150-1 - Sheer ChiffonSơn phòng giải trí với màu ap150-1 - Sheer ChiffonSơn phòng làm việc với màu ap150-1 - Sheer Chiffon