Màu sơn ap15-4 (Provincial Bisque)

Màu sơn ap15-4 hay còn gọi là Provincial Bisque. Màu sơn ap15-4 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap15-4 (Provincial Bisque)Sơn phòng khách với màu ap15-4 - Provincial BisqueSơn phòng bếp với màu ap15-4 - Provincial BisqueSơn phòng ăn với màu ap15-4 - Provincial BisqueSơn phòng giải trí với màu ap15-4 - Provincial BisqueSơn phòng làm việc với màu ap15-4 - Provincial Bisque