Màu sơn ap15-2 (Tiffany Powder)

Màu sơn ap15-2 hay còn gọi là Tiffany Powder. Màu sơn ap15-2 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap15-2 (Tiffany Powder)Sơn phòng khách với màu ap15-2 - Tiffany PowderSơn phòng bếp với màu ap15-2 - Tiffany PowderSơn phòng ăn với màu ap15-2 - Tiffany PowderSơn phòng giải trí với màu ap15-2 - Tiffany PowderSơn phòng làm việc với màu ap15-2 - Tiffany Powder