Màu sơn ap15-1 (Whisper Yellow)

Màu sơn ap15-1 hay còn gọi là Whisper Yellow. Màu sơn ap15-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap15-1 (Whisper Yellow)Sơn phòng khách với màu ap15-1 - Whisper YellowSơn phòng bếp với màu ap15-1 - Whisper YellowSơn phòng ăn với màu ap15-1 - Whisper YellowSơn phòng giải trí với màu ap15-1 - Whisper YellowSơn phòng làm việc với màu ap15-1 - Whisper Yellow