Màu sơn ap149-5 (Lacquered Maple)

Màu sơn ap149-5 hay còn gọi là Lacquered Maple. Màu sơn ap149-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap149-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap149-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap149-5 (Lacquered Maple)Sơn phòng khách với màu ap149-5 - Lacquered MapleSơn phòng bếp với màu ap149-5 - Lacquered MapleSơn phòng ăn với màu ap149-5 - Lacquered MapleSơn phòng giải trí với màu ap149-5 - Lacquered MapleSơn phòng làm việc với màu ap149-5 - Lacquered Maple