Màu sơn ap149-4 (Manalon Gold)

Màu sơn ap149-4 hay còn gọi là Manalon Gold. Màu sơn ap149-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap149-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap149-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap149-4 (Manalon Gold)Sơn phòng khách với màu ap149-4 - Manalon GoldSơn phòng bếp với màu ap149-4 - Manalon GoldSơn phòng ăn với màu ap149-4 - Manalon GoldSơn phòng giải trí với màu ap149-4 - Manalon GoldSơn phòng làm việc với màu ap149-4 - Manalon Gold