Màu sơn ap148-5 (Sunshine Tea)

Màu sơn ap148-5 hay còn gọi là Sunshine Tea. Màu sơn ap148-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap148-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap148-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap148-5 (Sunshine Tea)Sơn phòng khách với màu ap148-5 - Sunshine TeaSơn phòng bếp với màu ap148-5 - Sunshine TeaSơn phòng ăn với màu ap148-5 - Sunshine TeaSơn phòng giải trí với màu ap148-5 - Sunshine TeaSơn phòng làm việc với màu ap148-5 - Sunshine Tea