Màu sơn ap148-4 (Hubbard Squash)

Màu sơn ap148-4 hay còn gọi là Hubbard Squash. Màu sơn ap148-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap148-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap148-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap148-4 (Hubbard Squash)Sơn phòng khách với màu ap148-4 - Hubbard SquashSơn phòng bếp với màu ap148-4 - Hubbard SquashSơn phòng ăn với màu ap148-4 - Hubbard SquashSơn phòng giải trí với màu ap148-4 - Hubbard SquashSơn phòng làm việc với màu ap148-4 - Hubbard Squash