Màu sơn ap148-3 (Caramel Sugar)

Màu sơn ap148-3 hay còn gọi là Caramel Sugar. Màu sơn ap148-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap148-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap148-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap148-3 (Caramel Sugar)Sơn phòng khách với màu ap148-3 - Caramel SugarSơn phòng bếp với màu ap148-3 - Caramel SugarSơn phòng ăn với màu ap148-3 - Caramel SugarSơn phòng giải trí với màu ap148-3 - Caramel SugarSơn phòng làm việc với màu ap148-3 - Caramel Sugar