Màu sơn ap147-5 (Healthy Glow)

Màu sơn ap147-5 hay còn gọi là Healthy Glow. Màu sơn ap147-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap147-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap147-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap147-5 (Healthy Glow)Sơn phòng khách với màu ap147-5 - Healthy GlowSơn phòng bếp với màu ap147-5 - Healthy GlowSơn phòng ăn với màu ap147-5 - Healthy GlowSơn phòng giải trí với màu ap147-5 - Healthy GlowSơn phòng làm việc với màu ap147-5 - Healthy Glow