Màu sơn ap147-4 (Sunbaked)

Màu sơn ap147-4 hay còn gọi là Sunbaked. Màu sơn ap147-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap147-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap147-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap147-4 (Sunbaked)Sơn phòng khách với màu ap147-4 - SunbakedSơn phòng bếp với màu ap147-4 - SunbakedSơn phòng ăn với màu ap147-4 - SunbakedSơn phòng giải trí với màu ap147-4 - SunbakedSơn phòng làm việc với màu ap147-4 - Sunbaked