Màu sơn ap147-3 (Paprika Sprinkle)

Màu sơn ap147-3 hay còn gọi là Paprika Sprinkle. Màu sơn ap147-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap147-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap147-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap147-3 (Paprika Sprinkle)Sơn phòng khách với màu ap147-3 - Paprika SprinkleSơn phòng bếp với màu ap147-3 - Paprika SprinkleSơn phòng ăn với màu ap147-3 - Paprika SprinkleSơn phòng giải trí với màu ap147-3 - Paprika SprinkleSơn phòng làm việc với màu ap147-3 - Paprika Sprinkle