Màu sơn ap146-5 (Southwest Stone)

Màu sơn ap146-5 hay còn gọi là Southwest Stone. Màu sơn ap146-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap146-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap146-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap146-5 (Southwest Stone)Sơn phòng khách với màu ap146-5 - Southwest StoneSơn phòng bếp với màu ap146-5 - Southwest StoneSơn phòng ăn với màu ap146-5 - Southwest StoneSơn phòng giải trí với màu ap146-5 - Southwest StoneSơn phòng làm việc với màu ap146-5 - Southwest Stone