Màu sơn ap146-4 (Firebush)

Màu sơn ap146-4 hay còn gọi là Firebush. Màu sơn ap146-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap146-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap146-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap146-4 (Firebush)Sơn phòng khách với màu ap146-4 - FirebushSơn phòng bếp với màu ap146-4 - FirebushSơn phòng ăn với màu ap146-4 - FirebushSơn phòng giải trí với màu ap146-4 - FirebushSơn phòng làm việc với màu ap146-4 - Firebush