Màu sơn ap146-3 (Sedona Stone)

Màu sơn ap146-3 hay còn gọi là Sedona Stone. Màu sơn ap146-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap146-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap146-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap146-3 (Sedona Stone)Sơn phòng khách với màu ap146-3 - Sedona StoneSơn phòng bếp với màu ap146-3 - Sedona StoneSơn phòng ăn với màu ap146-3 - Sedona StoneSơn phòng giải trí với màu ap146-3 - Sedona StoneSơn phòng làm việc với màu ap146-3 - Sedona Stone