Màu sơn ap145-5 (Cracked Shell)

Màu sơn ap145-5 hay còn gọi là Cracked Shell. Màu sơn ap145-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap145-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap145-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap145-5 (Cracked Shell)Sơn phòng khách với màu ap145-5 - Cracked ShellSơn phòng bếp với màu ap145-5 - Cracked ShellSơn phòng ăn với màu ap145-5 - Cracked ShellSơn phòng giải trí với màu ap145-5 - Cracked ShellSơn phòng làm việc với màu ap145-5 - Cracked Shell