Màu sơn ap145-4 (Aztec)

Màu sơn ap145-4 hay còn gọi là Aztec. Màu sơn ap145-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap145-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap145-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap145-4 (Aztec)Sơn phòng khách với màu ap145-4 - AztecSơn phòng bếp với màu ap145-4 - AztecSơn phòng ăn với màu ap145-4 - AztecSơn phòng giải trí với màu ap145-4 - AztecSơn phòng làm việc với màu ap145-4 - Aztec